فن یاب 1
حل چالش های صنعت آهن و فولاد کشور

4 اردیبهشت 1399 ، برگزاری بصورت آنلاین

گفتگوی زنده درباره رویداد

درباره رویداد

رویداد فن یاب 1 با اطلاع رسانی مجموعه ای از چالش های صنایع بزرگ آهن و فولاد کشور، فرصتی برای دانشجویان و شرکتها جهت تعامل سریع تر با این صنایع و استفاده از پشتوانه های مادی و معنوی دانشگاه ، شتاب دهنده ها و صنایع مربوطه جهت به نتیجه رسیدن راه حل های پیشنهادی فراهم می کند.

محل

بدلیل شیوع بیماری کرونا (کوید 19) ، این رویداد بصورت مجازی برگزار می گردد

زمان

4 اردیبهشت 1399

هیئت اجرایی

برگزار کنندگان رویداد فن یاب 1

رویداد فن یاب

اطلاعات و تصاویر رویداد

نخستین رویداد فن یاب در حوزه چالش های صنعت آهن و فولاد

ایده های نوینی که خارج از چالش های مطرح شده نیز مطرح گردند و دارای کاربرد در صنایع آهن و فولاد باشند، نیز می توانند ارسال و داوری گردند.

حامیان رویداد